Trakt Rawski - Wirtualna podróż w czasie

Kalendarium wydarzeń

1160 r. Pierwsza wzmianka o Rawie Mazowieckiej
1228 r. Kolejna wzmianka o Rawie w dokumencie księżny sandomierskiej, Grzymisławy.
1249 r. Wzmianka o Rawie w dokumencie urzędowym Ziemowita I.
1313 r. Wzmianka o istnieniu kasztelanii rawskiej.
1313-1462 r. Rawa stolicą księstwa rawskiego.
przed 1321 r. Rawa uzyskuje prawo miejskie.
1334 r. Pierwsza wiadomość o istnieniu szkoły parafialnej w Rawie.
1345-1350 r. Siemowit III nadaje Rawie prawo miejskie chełmińskie.
1353 r. Siemowit III - książę mazowiecki z żoną Eufemią fundują kościół i klasztor Augustianów.
1355-1370 r. Budowa warownego zamku w Rawie.
1374 r. Bogaty mieszczanin rawski Mikołaj Paczotka zakłada fundację św. Ducha (kościół i szpital).
1383 r. Zniszczenie Rawy przez wojska koronne i węgierskie w czasie zbrojnego starania się Siemowita IV o tron Polski.
1462-1793 r. Kazimierz Jagiellończyk wciela księstwo rawskie do Korony, ustanawiając województwo rawskie ze stolicą w Rawie.
1496 r. Rawa miejscem odbywania sejmików ziemskich.
1507 r., 1532 r., 1539 r. Wielkie pożary Rawy.
1569 r. Zamek rawski - miejscem przechowywania skarbu kwarcianego.
1613 r. Bracia Wołuccy: Paweł – biskup kujawski, Filip – wojewoda rawski i Sebastian – starosta rawski fundują kolegium jezuickie w Rawie. Budowa klasztoru i drewnianej kaplicy.
1613 r. Wielki pożar Rawy.
1643 r. Budowa drewnianego kościoła oo. Jezuitów.
1665 r. Król Jan Kazimierz przebywa przez kilka tygodni z całym dworem w Rawie podczas rokoszu Lubomirskiego.
1690 r. Wielki pożar Rawy.
1693-1730 r. Budowa murowanego kościoła oo. Jezuitów na miejscu drewnianego.
1711 r. Pożar drewnianego kościoła oo. Augustianów i jego odbudowa.
1766 r. Wielki pożar Rawy, podczas którego spłonęły: drewniany kościół oo. Augustianów, murowany farny św. Piotra i Pawła oraz zgromadzone w nim akta ziemskie i grodzkie.
1766-1789 r. Odbudowa zamku przez starostę rawskiego – Franciszka Lanckorońskiego.
1775 r. Lokowanie osady żydowskiej na przedmieściach Rawy, na gruntach wsi Zamkowa Wola.
1790 r. Budowa murowanego kościoła oo. Augustianów na miejsce spalonego drewnianego.
1792 r. Wojska rosyjskie zajmują Rawę.
1793 r. Zajęcie Rawy przez wojska pruskie. Likwidacja województwa rawskiego.
1806 r. Prusacy opuszczają Rawę.
1816 r. Rawa miastem obwodowym w woj. mazowieckim.
1817-1830 r. Przebudowa Rawy.
1827-1884 r. Istnienie fabryki sukna na Tatarze.
1861 r. Pożar w dzielnicy żydowskiej.
1863 r. Zdobycie koszar rosyjskich w Rawie przez oddział Antoniego Jeziorańskiego.
1867 r. Rawa miastem powiatowym w guberni piotrkowskiej.
1882 r. Założenie Rawskiej Ochotniczej Straży Ogniowej.
1905 r. Powstanie w Rawie 4-klasowej szkoły z polskim językiem wykładowym.
1914-1915 r. Rawa na linii frontu w okresie I wojny światowej.
1919 r. 2 sierpnia Rawa miastem powiatowym w województwie warszawskim.
1920-1930 r. Funkcjonowanie prywatnego gimnazjum Stefanii Kasprzykowej.
1924 r. Zmiana nazwy Rawy na Rawa Mazowiecka.
1931 r. Marsz głodnych chłopów na Rawę.
1938 r. Rawa miastem powiatowym w województwie łódzkim.
1939 r. 10 września Wkroczenie wojsk niemieckich do Rawy.
1945 r. 18 stycznia Wyzwolenie Rawy.
1950 r. Powstanie Spółdzielni Inwalidów "Rawianka"
1957 r. 22 lipca Powstanie Fabryki Ostrzy do Golenia.
1958 r. 15 maja Huragan w Rawie.
1963 r. Otwarcie ośrodka muzealnego w odbudowanej baszcie zamkowej.
1966 r. Powstanie Muzeum Ziemi Rawskiej.
1969 r. Powstanie Zakładu Przemysłu Odzieżowego im. A. Próchnika
1970 r. 1-3 maja Rawa organizuje po raz pierwszy Dni Rawy i Ziemi Rawskiej.
1974 r. Rawa bierze udział w Banku Miast. Rozpoczęcie budowy Domu Kultury i oczyszczalni ścieków.
1974-1976 r. Budowa Zakładów Mięsnych.
1975 r. Rawa wchodzi w skład województwa skierniewickiego.
1979 r. Otwarcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tatar".
1981 r. Rawa mistrzem gospodarności w woj. skierniewickim.
1985 r. Otwarcie Miejskiego Domu Kultury.
1996-1999 r. Budowa hali sportowej Milenium
od 1999 r. Budowa hali sportowej Milenium.
1999 r. Rawa miastem powiatowym w woj. łódzkim.
2000 r. 13 lipca Wizyta premiera Jerzego Buzka w Rawie
2003 r. Wizyta premiera Leszka Millera w Rawie
2004-2008 r. Rewaloryzacja parku miejskiego
2005 r. Otwarcie obwodnicy miejskiej
2005-2006 r. Modernizacja ratusza i rekonstrukcja drewnianej wieży zegarowej
2006 r. Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II
2011 r. Otwarcie interaktywnej Izby Pamięci Jana Pawła II
2012 r. Otwarcie basenu