Trakt Rawski - Wirtualna podróż w czasie
1160
Pierwsza wzmianka o Rawie Mazowieckiej
1228
Kolejna wzmianka o Rawie w  dokumencie księżny sandomierskiej, Grzymisławy.
1249
Wzmianka o Rawie w dokumencie urzędowym  Ziemowita I.
1313
Wzmianka o istnieniu kasztelanii rawskiej.
1313
Rawa stolicą księstwa rawskiego.
1321
Rawa uzyskuje prawo miejskie.
1334
Pierwsza wiadomość o istnieniu szkoły parafialnej w Rawie.
1345
Siemowit III nadaje Rawie prawo miejskie chełmińskie.
1353
Siemowit III - książę mazowiecki z żoną Eufemią fundują kościół i klasztor Augustianów.
1355
Budowa warownego zamku w Rawie.
1374
Bogaty mieszczanin rawski Mikołaj Paczotka zakłada fundację św. Ducha (kościół i szpital).
1383
Zniszczenie Rawy przez wojska koronne i węgierskie w czasie zbrojnego starania się Siemowita IV o tron Polski.
1462
Kazimierz Jagiellończyk wciela księstwo rawskie do Korony, ustanawiając województwo rawskie ze stolicą w Rawie.
1496
Rawa miejscem odbywania sejmików ziemskich.
1507
Wielkie pożary Rawy.
1569
Zamek rawski - miejscem przechowywania skarbu kwarcianego.
1613
Bracia Wołuccy: Paweł – biskup kujawski, Filip – wojewoda rawski i Sebastian – starosta rawski fundują kolegium jezuickie w Rawie. Budowa klasztoru i drewnianej kaplicy.
1613
Wielki pożar Rawy.
1643
Budowa drewnianego kościoła oo. Jezuitów.
1665
Król Jan Kazimierz przebywa przez kilka tygodni z całym dworem w Rawie podczas rokoszu Lubomirskiego.
1690
Wielki pożar Rawy.
1693
Budowa murowanego kościoła oo. Jezuitów na miejscu drewnianego.
1711
Pożar drewnianego kościoła oo. Augustianów i jego odbudowa.
1766
Wielki pożar Rawy, podczas którego spłonęły: drewniany kościół oo. Augustianów, murowany farny św. Piotra i Pawła oraz zgromadzone w nim akta ziemskie i grodzkie.
1766
Odbudowa zamku przez starostę rawskiego – Franciszka Lanckorońskiego.
1775
Lokowanie osady żydowskiej na przedmieściach Rawy, na gruntach wsi Zamkowa Wola.
1790
Budowa murowanego kościoła oo. Augustianów na miejsce spalonego drewnianego.
1792
Wojska rosyjskie zajmują Rawę.
1793
Zajęcie Rawy przez wojska pruskie. Likwidacja województwa rawskiego.
1806
Prusacy opuszczają Rawę.
1816
Rawa miastem obwodowym w woj. mazowieckim.
1817
Przebudowa Rawy.
1827
Istnienie fabryki sukna na Tatarze.
1861
Pożar w dzielnicy żydowskiej.
1863
Zdobycie koszar rosyjskich w Rawie przez oddział Antoniego Jeziorańskiego.
1867
Rawa miastem powiatowym w guberni piotrkowskiej.
1882
Założenie Rawskiej Ochotniczej Straży Ogniowej.
1905
Powstanie w Rawie 4-klasowej szkoły z polskim językiem wykładowym.
1914
Rawa na linii frontu w okresie I wojny światowej.
1919
Rawa miastem powiatowym w województwie warszawskim.
1920
Funkcjonowanie prywatnego gimnazjum Stefanii Kasprzykowej.
1924
Zmiana nazwy Rawy na Rawa Mazowiecka.
1931
Marsz głodnych chłopów na Rawę.
1938
Rawa miastem powiatowym w województwie łódzkim.
1939
Wkroczenie wojsk niemieckich do Rawy.
1945
Wyzwolenie Rawy.
1950
Powstanie Spółdzielni Inwalidów "Rawianka"
1956
Powstanie Fabryki Ostrzy do Golenia.
1958
Huragan w Rawie.
1963
Otwarcie ośrodka muzealnego w odbudowanej baszcie zamkowej.
1966
Powstanie Muzeum Ziemi Rawskiej.
1969
Powstanie Zakładu Przemysłu Odzieżowego im. A. Próchnika
1970
Rawa organizuje po raz pierwszy  Dni Rawy i Ziemi Rawskiej.
1974
Rawa bierze udział w Banku Miast. Rozpoczęcie budowy Domu Kultury i oczyszczalni ścieków.
1974
Budowa Zakładów Mięsnych.
1975
Rawa wchodzi w skład województwa skierniewickiego.
1979
Otwarcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tatar".
1981
Rawa mistrzem gospodarności w woj. skierniewickim.
1985
Otwarcie Miejskiego Domu Kultury.
1996
Budowa hali sportowej Milenium
1999
Budowa hali sportowej Milenium.
1999
Rawa miastem powiatowym w woj. łódzkim.
2000
Wizyta premiera Jerzego Buzka w Rawie
2003
Wizyta premiera Leszka Millera w Rawie
2004
Rewaloryzacja parku miejskiego
2005
Otwarcie obwodnicy miejskiej
2005
Modernizacja ratusza i rekonstrukcja drewnianej wieży zegarowej
2006
Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II
2011
Otwarcie interaktywnej Izby Pamięci Jana Pawła II
2012
Otwarcie basenu